Galéria

Ak uprednosťnujete pred nákupom cez internet klasickú formu obchodu, ponúkame riešenie aj pre Vás.

Neváhajte nás navštíviť v predajni:
Porta Italia – wine, deli & restaurant 
Škultétyho 16, 831 03 Bratislava.


Možnosť nadýchnuť sa atmosféry obchodu máte aj prostredníctvom nasledujúcich fotografií: